Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

2014 - News & Updates

 NUCH SUCH Borzan`s Phantor Girls Favorite "Oscar" - the ancestor to Kennel Snowpug 

On this site you can read about different "News & Updates" on our web-site

 Everything published on this page are written both in ENGLISH and in NORWEGIAN since I also have foreign visitors.

News and Updates from:

2013       2012      2011    2010    2009    2008      2007    2006

___________________________________________________________________________________________________________________________

13.09.2014:

  • We had an amazing show weekend last weekend at 2 x national dogshows in Tromsø! My black princess "Borzan's Black Antoinette" was shown for her first time in the junior class with the fantastic result CAC and BEST IN BREED!! Thank you so much Janet & Stig Holm, Kennel Borzan`s - for trusting me this lovely girl ♡ My black male "Snowpug's Egon" was placed with CAC and BEST IN OPOSITE SEX!! A big thanks to the judge Noreen Clarke for the nice comments about my precious dogs. The pretty little puppy female "Snowpug's Princess with Starry Eyes" owned by Tone Wiik, Tromsø, was shown for her first time in the Puppy Clas and she got BEST IN BREED PUPPY!! Our veteran longhaired chihuahua female "Kallebo's Cirikitt" was placed as BEST IN BREED VETERAN - congratulations to my mum Aud-Marie Nilsen. I also had the pleasure to show the great French bulldog male "Joy Of Unos" - 13 months this weekend to 2 x BEST OF BREED and no. 2 BEST IN GROUP. A big thanks to his owners Britt-Hilde & Kenneth Arild for that you for once again are showing me the confidence to show off your French bulldogs.
  • The puppies in the Q-litter grows every day and soon they will come down to the rest of the Snowpug pack!! They are some great young puppies and mom Esmeralda is as usual a yummy mummy to her young children. I regret that it has not come pictures - but this will come
  • Publishes an album of photos from Dogshows in autumn 2014
  • Vi hadde en fantastisk utstillingshelg sist helg på 2 x nasjonale utstillinger i Tromsø! Min sorte prinsesse "Borzan`s Black Antoinette" ble vist for hennes første gang i juniorklassen med det fantastiske resultat CERT og BEST I RASEN!! Tusen takk til Janet & Stig Holm, Kennel Borzan`s - for at dere viste meg tilliten med å gi meg denne herlige jenta ♡ Min svart herremann "Snowpug`s Egon" ble plassert med CERT og BEST I MOTSATT KJØNN!! En stor takk til dommeren Noreen Clarke for de fine kommentarene på mine dyrebare hunder. Den søte tispe valpen "Snowpug`s Princess With Starry Eyes" som eies av Tone Wiik, Tromsø, ble vist for første gang i Valpe klassen og hun fikk BEST I RASEN VALP!! Vår veteran tispe - langhåret chihuahua - "Kallebo`s Cirikitt" ble plassert som BEST I RASEN VETERAN - gratulerer så mye til mamma Aud-Marie Nilsen. Jeg fikk også gleden av å vise den flotte franske bulldog hannen "Joy Of Unos" - 13 måneder denne helgen til 2 x BIR og nr. 2 BEST I GRUPPEN. En stor takk til hans eiere Britt-Hilde & Kenneth Arild for at dere nok en gang viser meg den tilliten med å vise frem deres franske bulldoger.
  • Valpene i Q-kullet vokser for hver dag og snart vil de komme ned til resten av Snowpug flokken!! De er noen flotte valper og mamma "Esmeralda" er som vanlig en flott mamma til sine små barn. Jeg beklager at det ikke har kommet bilder - men dette vil komme
  • Publiserer et album med bilder fra utstillinger høsten 2014

16.08.2014:


Kennel Snowpug proudly presents our Q-litter who was born the night of yesterday 08/14/15. One great black male and a gorgeous fawn female!! The proud parents (both black) are: Snowpug`s Gilt-edged Esmeralda (mother) and Kinnpiken`s Ronnie James Dio (father). The names of the puppies are allready clear: Snowpug`s Qu'est je t'aime (female) & Snowpug`s Qu'est ce la vie (male)
All of us in the Snowpug house sends a BIG CONGRATULATIONS to our B-litter who has their 7 years birthday today 16.08.2014!! Mum Denise sends a warm hug to all her siblings and also their sister Marie!!!

Tiden har gått raskt her hos oss i Snowpug huset og mye har skjedd de siste månedene. Dessverre så har nettsiden ikke blitt holdt oppdatert og dette er det veldig mange grunner til - men hovedgrunnen er at jeg har vært så treg med å få ordnet med internett på vårt nye hjemsted. JA - vi er nå flyttet tilbake til vårt kjære Nord-Norge og vår hjem kommune Balsfjord. Etter mange år på Vestlandet kjente jeg nå at familien i nord trekte oss hjemover igjen og tok da avgjørelsen med å flytte hele Snowpug huset tilbake til Nord-Norge. Vi har utrolig mange fine minner fra våre år på Vestlandet og det var tungt å reise fra alle menneskene som jeg er blitt så utrolig glade i og som jeg har fått så tette bånd til - men disse er kommet for å bli. Nå er vi kommet oss på plass i vårt nye hus og både jeg og hundene stortrives med å bo så tett på naturen som vi nå har kommet - det har vært ett savn - og nå er vi endelig her vi har ønsket å være. Mye har skjedd og mye kommer til å skje og oppdateringer og bilder vil komme med tiden. En stor glede vi nå har hatt i Snowpug familien er at vårt første kull i Nord-Norge er blitt født - vårt etterlengtede Q-kull så dagens lys natt til i går 15.08.14.
Kennel Snowpug presenterer stolt vårt Q-kull som ble født natt til i går 15.08.14. En flott svart hanne og en nydelig fawn tispe!! De stolte foreldrene (begge er helsorte) er: Snowpug`s Gilt-edged Esmeralda (mor) og Kinnpiken`s Ronnie James Dio (far). Navnene på valpene er allerede klare: Snowpug`s Qu'est je t'aime (tispe) og Snowpug`s Qu'est ce la vie (hanne) 

Alle vi i Snowpug huset sender en STOR GRATULASJON gratulasjon til vårt B-kullet som har sin 7 års fødselsdag i dag 16.08.2014!! Mamma Denise (Troppola Dark Denise) sender en varm klem til alle sine barn og det samme gjør deres søster Marie (S. Baroness Marie of Victory)

 09.05.2014:

Spring 2014" - include the little female puppy: Snowpug`s Princess With Starry Eyes. More news & updates will come soon!!
All of us in the Snowpug house wish all our friends and visitors a nice weekend!!

 17.04.2014:

All of us in the Snowpug house wish all our friends and acquaintances a nice and pleasant Easter!

30.03.2014:

 New Photo Album of the P-litter puppies (this litter has now two albums - one main album "Puppies born 26.02.14" and one under-album "Puppies b.26.02.14 - 4 weeks + 4 days old"). The newest album is the "under-album" and the photos were taken Sunday 30.03.14.
The puppies are just 4 weeks + 4 days old - but they allready eat puppy food and puppy gruel + milk from mother and from the bottle. They are some greedy little babies - but I really like that they have a good appetite!
The puppies got today to eat "puppy-gruel" for the first time. Something they REALLY were very happy with since they all ate with great zeal
All the puppies are spoken for.

The puppies got today to eat "puppy-gruel" for the first time. Something they REALLY were very happy with since they all ate with great zeal

All the puppies are spoken for.

• Nytt fotoalbum av P-kull valpene (dette kullet har nå 2 fotoalbum - 1 hovedalbum "Puppies born 26.02.14" og 1 under-album "Puppies b.26.02.14 - 4 weeks + 4 days old"). Det nyeste albumet er "under-albumet" og bildene ble tatt søndag 30.03.14. Valpene er bare 4 uker + 4 dager gamle - men de spiser allerede valpefôr og valpe velling + melk fra mamma "Frida" og melk fra flasken. De er noen grådige små valper - men jeg liker at de har en god appetitt! Valpene fikk i dag spise "valp-velling" for første gang. Noe de alle var veldig fornøyde med siden de spiste med stor iver

Alle valpene er tinget.

28.03.2014:

New photos taken of the puppies today when they are 4 weeks + 2 days old in their photo album

It is with sadness in my heart that I write this update.... Unfortunately our female "Carmen" (I`m the Angel after Oscar) lost her litter on her due date 25.03.14. The vets could not give me any explanation of what had happened or why this happened - so unfortunately I can not give any answer.... It is in such moments one really reassess the breeding because it is so incredibly sad and heavy when you experience these things. The female is fine but is of course influenced by the whole incident and we must now use the time to help so she recovers.

...............

Det er med trist hjerte at jeg skriver denne oppdateringen - desverre så mistet tispen vår "Carmen" (I`m the Angel after Oscar) hele valpekullet sitt på termindatoen sin. Veterinærene kunne ikke gi meg noen forklaring på hva som hadde skjedd eller hvorfor dette skjedde - så jeg kan dessverre ikke gi noen svar på hvorfor hele kullet døde. Det er i slike stunder man virkelig revurderer det å drive med oppdrett da det er så utrolig trist og tungt når man opplever slike ting. Tispen har det bra men er selvfølgelig preget av hele hendelsen og vi må nå bruke tiden til hjelp slik at hun kommer seg igjen.

22.03.2014: 

Our fawn female "I`m the Angel after Oscar" (Carmen) have birth term 25. March. And in that connection I have been and got taking one radiograph photo of her since I can not "control my curiosity" longer to see how many puppies she is expecting The vet could clearly see three spines with a indistinct 4th. spine - so it will be very exciting to see what is coming in next week

This is kennel Snowpug`s "Q-litter" and I`m really looking forward to these puppies since the combination has been planned for so incredibly long. The father of this litter is my black male Snowpug`s Egon (Egon) and this is a litter based on line breeding where the old lines are preserved. I'm really looking forward to this litter and it will be very exciting and interesting to see what these two pug`s are going to give of offspring! My hope is that it's going to be born at least one female puppy in this litter so we have kept the lines - but we can only wait to see....

Carmen is co-owned by me and Dagny Håheim and lives daily with her carer/foster-mum - Silje K. Ellingsen on Bomlo in Hordaland. This is Carmen's first litter and this combination has been planned for a long time. After this litter comes Carmen to be transferred to her foster-mum and my good friend - Elin K. Ellingsen, Kennel Hundur - wher she's going to be their support in their breeding plans. I thank them both so much for that Carmen has been so well looked after and hope that she will bring Kennel Hundur what the breeders want in the years to come.

 My female Snowpug`s Ingeborg Precious Girl (Ingeborg) went sadly "empty" so it was unfortunately no puppies at her I'll try to breed her again at her next heat in the fall and hope "for better luck and happiness" so that she can become pregnant and we get the highly anticipated puppies after her. This just shows that it`s living individuals we are working with when we are breeding - and that does not always go the way as you hope and plan... But we do not give up the hope and will try again in the fall with another male. So I just have to say to all of you who are waiting for puppies after Ingeborg - you must unfortunately "smear you with great patience"..

Tispen vår "I`m the Angel after Oscar" (Carmen) har termin dato den 25. Mars - og i den forbindelse har jeg vært og fått tatt ett røntgen bilde av henne da jeg ikke kunne "styre nysgjerrigheten min" lenger med å vente til fødselen for å se hvor mange valper hun venter Veterinæren min kunne tydelig se 3 ryggrader med en utydelig 4 ryggrad - så det blir veldig spennende å se hva som kommer i neste uke

Dette blir kennelen`s "Q-kull" og jeg ser virkelig frem til at disse valpene skal se dagens lys siden kombinasjonen har vært planlagt så utrolig lenge. Faren til dette valpekullet er min sorte hanne Snowpug`s Egon (Egon) og dette er et kull som er basert på linjeavl der gamle linjer blir bevarte. Jeg ser virkelig frem til dette valpekullet og det skal bli utrolig spennende og interessant å se hva disse to "mopse gullene" kommer til å gi av avkom!! Håpet mitt er at det kommer til å bli født i allefall 1 tispe valp i dette kullet slik at vi får bevart linjene - men vi får bare vente å se.......

Carmen deleies av meg & Dagny Håheim og bor til daglig hos sin forvert Silje K. Ellingsen på Bømlo i Hordaland. Dette er Carmen`s første kull og denne kombinasjonen har vært planlagt over lang tid. Etter dette kullet kommer Carmen til å bli overdratt til sin forvert og min venninne Elin K. Ellingsen, Kennel Hundur - dette da hun kommer til å bli deres tilskudd i deres oppdrett. Jeg takker så mye for at Carmen har blitt så godt ivaretatt og håper at hun kommer til å tilføre Kennel Hundur det oppdretts innehaverene ønsker i årene som kommer.

Tispen min Snowpug`s Ingeborg Precious Girl (Ingeborg) gikk dessverre "tom" så det ble ikke desverre ikke noen valper på henne Jeg skal prøve å parre henne på nytt ved hennes neste løpetid til høsten og håper da "på bedre hell & lykke" slik at hun kan bli drektig og vi får de svært etterlengtede valpene etter henne. Dette viser bare at det er levende individer vi holder på med når man driver med avl- & oppdrett - og at det ikke alltid går slik som man håper og planlegger. Men vi gir ikke opp håpet og prøver på nytt til høsten med en annen hannhund. Så til alle dere som venter på valper etter Ingeborg må dessverre bare "smøre dere med god tålmodighet"..

19.03.2014:

Today our P-litter is 3 weeks old. The time has flown! All the puppies have now of course opened their eyes and ears and they can now follow some of the surroundings and they notice the sounds and other stuff. It's so incredibly exciting and interesting to follow the individual puppy - I can sit and study them for ages. Everything is going just fine with all 5 and mum Frida. Today I have taken some pictures of the puppies now when they are 3 weeks old and has published them in the puppies' album - please feel free to check out the pictures.

I dag er P-kullet blitt 3 uker gamle. Tiden har fløyet!! Alle valpene har nå selvfølgelig åpnet sine øyner og ører og de klarer nå å følge litt med på omgivelsene rundt og de legger merke til lyder og andre ting. Det er så utrolig spennende og interessant å følge med på den enkelte valp - jeg kan sitte å studere dem i evigheter. Alt går bare fint med alle 5 og med mamma Frida. Jeg har i dag tatt en del bilder av valpene nå som de er 3 uker gamle og har publisert dem i valpenes album - ta gjerne en titt på bildene.

14.03.2014:

Information to all my friends, guests and followers

Due to illness I have not been on internett in the recent days and I`m unfortunately unable to prioritize the web when I have to prioritize "my forces" to those we have in our home. Photos of the puppies and updates will come - but I hope all my friends, guests & followers can have some patience as it is not easy when "the body says stop"....

I wish you all a nice weekend!

..............

Informasjon til alle mine venner, gjester og følgere

På grunn av sykdom så har jeg ikke vært på internett de siste dagene og kommer dessverre ikke til å prioritere nettet når jeg må prioritere "kreftene mine" til de vi har her hjemme. Bilder av valpene og oppdateringer vil komme - men håper at alle mine venner, gjester & følgere kan ha litt tålmodighet da det ikke enkelt når "kroppen sier stopp"... Ønsker dere alle en fin helg! 

07.03.2014:

The past week has really gone incredibly fast! The P -litter puppies are already 8 days old and they are all growing every day. Frida is a wonderful mother to all her five puppies, she is caring so well with them that there has been no need for any "interference " from my side. She washes them, feeding them and watching the puppies very well.

Frida is a granddaughter of my female Denise (Troppola Dark Denise) & Sarah (Pugbully Joan Baez) that are/were two females who had an incredibly good maternal instinct - which appears to be inherited well in Frida - as she is a skilled mom, in other words a very good breeding female.

During these eight days - the puppies virtually has doubled their birth weight - and I can see development on them all each day. Now there are not many days left to the ear canals open - so the future will be very interesting and the development of the puppies goes very quickly.

I have taken pictures of the puppies these days that have gone but unfortunately I managed to delete most of the pictures I've taken in the past 10 days - so it's just a few pictures of the puppies from their first week of life. These I have published in the litter`s album "P -litter" located under the tab/link "Photo Albums". This album will be updated weekly so that all visitors to the website can follow the puppies development through the images.

More information and updates will come - so stay tuned 

All of us in the Snowpug house wish all our followers a nice weekend!!

..............

Den siste uken har virkelig gått utrolig raskt! P-kull valpene er allerede 8 dager gamle og vokser for hver dag som går. Frida er en fantastisk mor til alle sine 5 valper, hun steller så godt med dem at det ikke har vært behov for noen "innblanding" fra min side. Hun vasker dem, mater dem og vokter valpene veldig godt.

Frida er barnebarnet til tispene mine Denise (Troppola Dark Denise) & Sarah (Pugbully Joan Baez) som er/var 2 tisper som hadde et utrolig godt morsinstinkt - noe som vises å være nedarvet godt i Frida - da hun er en dyktig mamma, med andre ord en veldig god avls tispe.

I løpet av disse 8 dagene så har valpene så og si fordoblet fødselsvekten sin - og jeg kan se utvikling på dem alle sammen daglig. Nå er det ikke mange dagene igjen til at øregangene åpner seg - så tiden som kommer blir veldig interessant og utviklingen til valpene går veldig raskt.

Jeg har tatt bilder av valpene disse dagene som har gått men dessverre så klarte jeg ved en feil å slette mesteparten av bildene som jeg har tatt de siste 10 dagene - så det er bare noen få bilder av valpene fra deres første leveuke. Disse har jeg publisert i kullet`s album "P-kullet" som ligger under fanen/linken "Fotoalbum". Dette albumet kommer til å bli oppdatert ukentlig slik at alle besøkende til hjemmesiden kan følge valpenes utvikling via bildene.

Mer informasjon og oppdatering vil komme - så følg med 

Vi i Snowpug huset ønsker alle våre følgere en riktig fin helg!!

 27.02.2014:

FINALLY the wait is over and Kennel Snowpug`s "P-litter" has now entered the world!! Yesterday - 26.02.2014 - there were born five shapely and beautiful puppies

- 2 males + 3 females, a litter of princes & princesses The proud parent of the litter are (mother - fawn) Snowpug`s Magic Moment "Frida" & (father - fawn) Lulubelle`s Yaha "Tony". All is well with both the mother and all the puppies.

A BIG thanks to my wonderful caring carer/foster-mum - Anne Elisabeth Indrebø - which has taken so good care of the little princess "Frida" for me. She is invaluable to me and I'm incredibly grateful to have such good fosterhomes that are taking such good care of my dogs that I can not have here at "home". You are all a big part of my breeding!

We also want to congratulate the puppies' dad "Tony" and his owner Katrine Kvinnesland - with these beautiful and shapely pug-babies!

If you are interested in a puppy from this combination or are curious about more information - you are welcome to take contact with me - [email protected]

I have available female and 1 male 

More information & pictures will come

ENDELIG er den lange ventetiden over og Kennel Snowpug`s "P-kull" har nå kommet til verden!! I går - 26.02.2014 - ble det født 5 velskapte og flotte valper - 2 hanner + 3 tisper, et kull med prinser & prinsesser de stolte foreldrene til valpene er (mor - fawn) Snowpug`s Magic Moment "Frida" & (far - fawn) Lulubelle`s Yaha "Tony". Alt står bare bar til med både mor og alle valpene.

En STOR takk til min fantastiske omtenksomme og gode forvert - Anne Elisabeth Indrebø - som har tatt så utrolig godt vare på lille prinsesse "Frida" for meg. Hun er uvurderlig for meg og jeg er utrolig takknemlig for å ha slike gode fòrverter som tar så godt vare på de hundene mine som jeg ikke kan ha "hjemme" selv. Dere er alle en stor del av mitt oppdrett!

Vi vil også gratulerer til valpenes pappa "Tony" & hans eier Katrine Kvinnesland - med disse flotte og velskapte mopse-babyene!

Dersom du er interessert i en valp fra denne kombinasjonen eller er nysgjerrig på mere informasjon - er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg - [email protected]

Det er ledig tispe og 1 hanne 

Det vil etter hvert komme mer informasjon og bilder

14.02.2014: 

  • I proudly presents the parents to kennel Snowpug`s UPCOMMING P-LITTER. Mother: Snowpug`s Magic Moment "Frida"(fawn) and father: Lulubelle`s Yaha "Tony" (fawn).

"Frida" is confirmed pregnant and the expected birth date is 22.02.14. I have created a "fictional" pedigree of this litter combination - this can be seen by clicking here. This is for me a exiting combination since the father to this litter brings entirely new lines into my breeding - so it will be very interesting to see what these two parents are going to give of offsprings.

If you should be interested in a puppy from this combination or if you want more information - you are welcome to take kontalt with me - [email protected]

• Endelig kan jeg presenterer kennel Snowpug`s kommende valpekull!!
Dette blir kennelen`s P-kull og foreldrene til dette valpekullet er: (mor) Snowpug`s Magic Moment "Frida" (fawn) & (far) Lulubelle`s Yaha "Tony" (fawn).

"Frida" er bekreftet drektig og forventet termin er 22.02.14. Jeg har laget en "fiktiv" stamtavle til denne kull kombinasjonen - denne kan sees ved å trykke her. Dette er for meg en spennende kombinasjon da hannen bringer helt nye linjer inn i oppdrettet mitt - så det blir veldig interessant å se hva disse to foreldre dyrene kommer til å gi av avkom.

Dersom du skulle være interessert i en valp fra denne kombinasjonen eller dersom du ønsker mere informasjon er du hjertelig velkommen til å ta kontalt med meg - [email protected]

31.01.2014:

  • I have taken some new pictures of the dogs including a nice picture of Ingeborg when we were out on our little mountain walk today in lovely sunshine. My little "diva" has been 3 1/2 years old and she is a very special dog to me

  • Jeg har tatt noen nye bilder av hundene, blant annet et veldig fint bilde av Ingeborg når vi var ute på vår lille fjelltur i dag i et nydelig vær. Min lille "diva" har rukket å bli 3 1/2 år gammel og hun er en veldig spesiell hund for meg

14.01.2013:

Then we have come into a new year - a new year consisting of many opportunities and great changes for us in Snowpug house.

We've had a pretty busy pre-Christmas, Christmas time and after - christmas time. We've had pugs for passports, dogs for mating and dogs to mating - so the time has flown away. But it is not just how we dog people like to have it?

Here on the west coast it has rained so incredibly much over a very long time, neither I or the dogs are fond of this several week's of rain - so it will be really well with some better weather!

Soon the spring will be "pounding on the door " - something both two- legged and four- legged are looking forward to. It will be extremely good with walks in the mountains and in the woods. I think the spring is a lovely time, so I am really looking forward to it to come 

Hopefully will new Snowpug`s be born in a few months - which is going to make "hustle and bustle" in our home - not to mention so much JOY!! Nothing is so beautiful and interesting (in my eyes) to see how puppies are developing and growing.

The website will be updated now and then since this is both demanding and takes a very long time - so I hope all my guests will have patience with my updates. 

In the end all of us in the house Snowpug wish you all a great January month!

Så har vi kommet inn i et nytt år - ett nytt år som består av mange muligheter og store forandringer for oss i Snowpug huset. 

Så har vi kommet inn i et nytt år - et år som kommer til å bestå av mange muligheter og store forandringer for oss i Snowpug huset.

Vi har hatt en ganske travel førjulstid, juletid og etter-juls tid. Vi har hatt mopser på pass, hunder til parring og hunder for parring - så tiden har fløyet. Men er det ikke akkurat slik vi hundemennesker liker å ha det?  

Her på Vestlandet har det regnet så ufattelig mye over veldig lang tid, hverken jeg eller hundene er glad i dette ukesvise regnværet - så det skal virkelig bli godt med noe bedre vær etter hvert - vi føler oss så og si "trutnet som en båt"..hihihi

Nå står snart snart våren "bankende på døren" - noe både vi 2- beinte og 4- beinte både ser frem til og gleder oss til. Det skal bli så fint med gode turer til skogs og til fjells - våren er en nydelig tid synes jeg - så jeg ser virkelig frem til at den skal komme  

Forhåpentligvis så kommer det nye Snowpug borgere om noen måneder - noe som kommer til å lage "liv og røre" her i hjemmet vårt - ikke minst mye GLEDE!! Ingenting er så vakkert og interessant (i mine øyne) som å se hvordan valper vokser og utvikler seg.

Websiden kommer til å bli oppdatert litt nå og da siden dette både er krevende og tar veldig lang tid - så jeg håper alle mine gjester har tålmodighet med mine oppdateringer.

Til slutt ønsker vi i Snowpug huset dere alle en riktig fin Januar måned!!