Norway's northernmost FCI registered pug breeder

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Pug Dog Encephalitis (PDE)


Jeg har i mange år testet alle mine hunder for PDE (Pug Dog Encephalitis). Dette er ikke ett krav fra raseklubben at man skal teste hundene sine for PDE - men man bør gjøre dette på hunder som brukes i avl. Alle mopsene som brukes i mitt avlsprogram er testet for PDE med OK resultater - dette siden jeg kun avler på friske individer og for å unngå S/S + S/S kombinasjoner.


PDE testes gjennom gentesting og jeg gjør dette gjennom et laboratorium i California - se vedlagte link til VGLU Davis for mere informasjon om PDE. 

PDE– er en Hjernehinnebetennelse som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis). Dette er en genetisk inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet som vanligvis er progressiv og dødelig. Det er mulig for den enkelte mops eier å få gentestet si hund for PDE. 


Omkring 1,2% av rasen dør av en bestemt Meningitis (Hjernehinnebetennelse) som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis). Det er en inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet som vanligvis er progressiv og dødelig.

Det finnes et gentest (svaber i hundens munn) som bestilles fra California. Testen er ikke godkjent av NKK, så derfor blir heller ikke prøveresultatet lagret i noen database – men er et godt verktøy for oppdrettere for å velge parringer som vil få frem valper med redusert risiko for utvikling av PDE.


Testen rapporteres med følgende mulige resultater (PDE=NME)

N / N = Ingen kopier av NME-assosierte markører (homozygot for normalt). Disse hundene har lav risiko for å utvikle NME.

N / S = 1 kopi av NME-assosierte markører (heterozygot for mottakelighet). Disse hundene har lav risiko for å utvikle NME.

S / S = 2 kopier av NME-følsomhetsassosierte markører. Disse hundene har 12,75 ganger større sannsynlighet for å utvikle NME i løpet av livet.

 

For oppdrettere som ønsker å minimere risikoen for valper, er følgende en liste over forventede parrings resultater:

1. N / N x N / N = alle valper vil ha to eksemplarer av de lave NME-risikormarkørene (N / N) og vil ha en betydelig redusert risiko for å utvikle NME i løpet av livet.

2. N / N x N / S = Halvparten av valpene vil ha to eksemplarer av lave NME-risikormarkører (N / N), og har en betydelig redusert risiko for å utvikle NME i løpet av deres levetid. Halvparten av valpene vil bære en kopi av mottakelighetsmarkørene (N / S), men vil også ha lav risiko for å utvikle NME.

3. N / S x N / S = En fjerdedel av valpene vil være N / N og med lav risiko for NME; den ene halvparten vil være N / S, bære følsomhetsmarkøren, men vil også ha lav risiko for NME; en fjerdedel vil være S / S og ha høy risiko for NME.

4. N / S x S / S = Halvparten av valpene vil bære følsomhetsmarkøren (N / S), men vil ikke ha økt risiko for NME; halvparten av valpene vil ha to eksemplarer (S / S) av følsomhetsmarkøren og være i høy risiko for NME.

5. N / N x S / S = Alle valpene vil ha en kopi av mottakelighetsmarkørene (N / S), og være i lav risiko for å utvikle NME.

6. S / S x S / S = Alle valpene vil ha to kopier av mottakelighetsmarkøren (S / S) og være i høy risiko for NME.

 

Bemerkning: Oppdrettere frarådes også å avle ut S-genotypen, fordi 40% av rasen har S-genotypen i en heterozygot (N/S = 29%) eller homozygot tilstand (S/S = 11%). Å eliminere S-genotypen vil føre til et betydelig tap av genetisk mangfold. Derfor bør oppdrettere nøye velge parringer som ikke produserer S/S valper. Hunder som er testet S/S trenger heller IKKE å utvikle sykdommen i sin livstid!


For mer informasjon eller for å bestille tester (gjøres ved å samle DNA fra innsiden av munnen med en svaber) besøk UC Davis sin webside.